Menu
Your Cart

Powrót Do Natury

Któż z nas nie marzy, aby jeść zdrową żywność? Taką,  jak pamiętamy z dzieciństwa ?

Bez chemii, polepszaczy , takie prawdziwe, zdrowe jedzenie.. Czy właśnie nie tego szukamy dla siebie i swoich najbliższych ? Szukamy  jajek, warzyw, owoców, mięsa od tych „małych rolników”, gdzie wiemy,że stosowana jest stara, dobra praktyka upraw i hodowli.. wielu z nas ma własne ogródki warzywne... I smak tych produktów, tego nie da się oszukać , to broni się samo .Wszyscy wiemy, jak ważną sprawą jest ograniczenie stosowania sztucznych dodatków żywności.

Komercjalizm i masowa produkcja żywności zarzuciła rynek produktami, które tak są zanieczyszczone wszelkiego rodzaju dodatkami, że często zadajemy sobie pytanie do czego zdąża ten świat.  Czytając skład podstawowych produktów zastanawiamy się dlaczego ta lista  jest tak długa ?

Chcemy mieć coraz więcej i szybciej , zanieczyszczając przy tym lasy, wody, powietrze. Niska świadomość i brak odpowiedniej wiedzy, ograniczanie kosztów przez producentów żywności  spowodował, że wielu z nich  poszło w kierunku chemizacji rolnictwa, a w związku z tym  maksymalizacji produkcji.

Eksploatując ziemię na maksa często próbujemy zapomnieć, że środki chemiczne powodują skutki o charakterze negatywnym i ich działanie polega między innymi  na „zaleganiu w glebie przez określony czas oraz oddziaływaniu na procesy biochemiczne mikroorganizmów glebowych, co prowadzi do załamania równowagi biologicznej środowiska glebowego, pogorszenia warunków fizycznych i chemicznych gleby. Wskutek nadmiernego stosowania agrochemikaliów i nieuwzględniania przyrodniczych zasad płodozmianu, w wielu krajach doprowadzono m.in. do zmęczenia gleb, które stało się problemem gospodarczym, zagrażającym w istotny sposób perspektywicznym planom zaopatrzenia ludności tych krajów w żywność. Ekologiczne skutki chemizacji gleby wykraczają daleko poza to środowisko. Przemieszczanie się środków chemicznych z gleby do innych ekosystemów powoduje: eutrofizację wód, zanieczyszczenie powietrza i przenoszenie skażeń na duże odległości, kumulację substancji chemicznych w roślinach, czego efektem jest skażenie wszystkich ogniw łańcucha pokarmowego.

Chemizacja rolnictwa bez zachowywania szczególnej ostrożności i rozwagi prowadzi do degradacji środowiska przyrodniczego, szczególnie gleby, a także do eutrofizacji zbiorników wodnych.” (przyp. Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Chemizacja_rolnictwa)

Przepisy dotyczące rolnictwa zrównoważonego wymuszają na ograniczanie dalszej chemizacji upraw. Rolnicy  pozyskują coraz większą wiedzę oraz świadomość na temat prowadzenia zrównoważonego rolnictwa. Jedną z metod prowadzenia zrównoważonej polityki upraw jest pozyskiwanie oraz wykorzystywanie naturalnych surowców, które znacznie poprawiają jakość gleby i ułatwiają prawidłowe pobieranie składników mineralnych oraz makro i mikroelementów niezbędnych do prawidłowego wzrostu roślin.

W związku z ograniczaniem hodowli zwierząt inwentarskich przez zmianę profilu rolnictwa hodowli zwierząt (ograniczanie małej produkcji inwentarskiej), pojawił się nagły wzrost zapotrzebowania na produkty naturalne służące do poprawienia żyzności gleb ( obornik, gnojowica).

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu  rynku , stworzyliśmy nawóz organiczny Biomonic , którego stosowanie jest bezpieczne oraz zgodne z przepisami dotyczącymi produkcji ekologicznej.

STOSUJĄC NASZ NAWÓZ WYBIERASZ PRODUKT, KTÓRY JEST BEZPIECZNY DLA ŚRODOWISKA, ZGODNY Z NATURĄ I DAJE NIESAMOWITE REZULTATY.  Czy można chcieć więcej ? Możesz mieć zdrowe piękne kwiaty, owoce, warzywa, uprawy !

Nawóz organiczny Biomonic produkowany jest wyłącznie z naturalnych składników. Jest to JEDYNY NA RYNKU  obornik koński w płynie . Surowiec do produkcji pozyskiwany jest wyłącznie z naszych stajni - od koni, które są pod stałą opieką i kontrolą weterynarii.

Konie to pasja życia właściciela, który dokłada wszelkich starań, aby jakość ich życia była na najwyższym poziomie.

BIOMONIC
Pozbawiony chemii i ulepszaczy.
Produkt w 100% ekologiczny i bezpieczny.
Technologia oraz staranność i uczciwość w produkcji, pozwala na wydobycie najbardziej pożądanych składników mineralnych.
Dzięki zawartości samych składników naturalnych zakwalifikowany jest do stosowania w rolnictwie ekologicznym.

Już dziś możemy zmieniać świat dla nas i naszych dzieci !
Jutro może wyglądać tak jak marzymy !