Menu
Your Cart

Aplikacja Biomonic

Instrukcja stosowania i przechowywania organicznego nawozu ,,BIOMONIC"

Zakres stosowania
BIOMONIC to płynny nawóz organiczny, który może być stosowany na wszystkie typy gleb.
Przeznaczony jest do nawożenia roślin ozdobnych domowych i ogrodowych (jednorocznychi wieloletnich), roślin sadowniczych i warzyw. Nawozowe wykorzystanie produktu zapewnia dobrewarunki wzrostu i rozwoju roślin.

Dawki, termin i sposób stosowania

Rośliny ozdobne:
Rośliny doniczkowe uprawiane w domu, na balkonie i tarasie
W okresie od marca do września rośliny podlewać 5% roztworem nawozu (50 ml nawozu na 1 litr wody) przy każdym podlewaniu. W okresie od października do lutego rośliny nawozić co 3 tygodnie.
Ilość roztworu dostosować do wielkości pojemnika.
Rośliny ozdobne ogrodowe (jednoroczne i wieloletnie):
W okresie wegetacji rośliny podlewać 15% roztworem nawozu (150 ml nawozu na 1 litr wody) co 14dni w ilości 1,5 - 2 litrów na 1 m2.
Rośliny sadownicze:
Przed sadzeniem drzewek/krzewów/sadzonek.
2-krotnie rozcieńczony roztwór nawozu (500 ml nawozu dopełnić wodą do 1 litra) rozlać napowierzchni gleby w ilości 5 litrów na 1 m2, a następnie wymieszać do głębokości ok. 20 cm.
W istniejącym ogrodzie/sadzie/plantacji.
2-krotnie rozcieńczony roztwór nawozu (500 ml nawozu dopełnić wodą do 1 litra) rozlaćrównomiernie wokół rośliny w ilości 5 litrów na 1 m2. Zabieg ten wykonać wczesną wiosną (przedruszeniem wegetacji) lub po zbiorach owoców (lecz nie później niż do 30 listopada).
Warzywa:
Przed siewem lub sadzeniem rozsad podlać glebę 50% roztworem nawozu (500 ml na 1 litr wody)w ilości 5 litrów na 1 m2, a następnie wymieszać z glebą do głębokości ok. 20 cm.
Przygotowanie podłoża do produkcji rozsady
Stosować przed wysianiem nasion 50% roztwór nawozu (500 ml na 1 litr wody) w ilości 5 litrów na1 m2 podłoża.
Sposób sporządzania cieczy użytkowej
Odmierzoną ilość nawozu wlać do odpowiedniej ilości wody i dokładnie wymieszać.

Uwaga!!
- Nawozu nie wolno mieszać z środkami ochrony roślin
- Zabrania się stosowania nawozu podczas wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi;
- Nie należy wypasać zwierząt gospodarskich, ani używać zbiorów jako roślin na pasze przez co najmniej 21 dni od zastosowania nawozu;
- Zabrania się stosowania nawozu na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą,pokrytych śniegiem. Za glebę zamarzniętą nie uznaje się gleby, która rozmarza co najmniej powierzchniowo w ciągu dnia;
- Nie stosować łącznie ze środkami ochrony roślin; nie przekraczać dopuszczalnych dawek;
- Maksymalne ilości azotu działającego ze wszystkich źródeł, dla upraw w plonie głównym(N w kg/ha) dla plonów uzyskiwanych w warunkach uregulowanego odczynu gleby,zbilansowanego nawożenia azotem, fosforem i potasem (NPK) i stosowania integrowanej ochrony roślin, powinny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami Programu azotanowego.

Przechowywanie
Produkt BIOMONIC należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach jednostkowych w suchymi zacienionym miejscu w temperaturze 8-20°C, z dala od dzieci, zwierząt, produktów żywnościowych,napojów i pasz dla zwierząt.

Środki ostrożności
Przy pracy z produktem BIOMONIC należy stosować rękawice ochronne i przestrzegać zasad higieny jak przy pracy z płynnymi nawozami naturalnymi. W przypadku dostania się produktu do oczu, nosa lub ust natychmiast przepłukać je obficie wodą i w razie potrzeby skonsultować się z lekarzem. W razie kontaktu produktu BIOMONIC z uszkodzoną tkanką ciała należy ranę obficie przemyć wodą,zdezynfekować i zastosować podstawowe środki opatrunkowe. W razie potrzeby należy skontaktować się z lekarzem przedstawiając opakowanie produktu lub ulotkę.

Data produkcji jest numerem serii.
Termin ważności produktu: 24 miesiące od otwarcia produktu.